Dags att ta ungdomsbrott på allvar

Det verkar inte gå en dag utan nyheter om SD på förstasidan. Idag hade DN en artikel med ”Jomshof vill straffa 13-åringar för brott” vilket syftade på SDs rättspolitiska talesman.  Artikeln var skriven i syfte att man skulle få intrycket att detta var ytterligare en idiot som ville ha strängare straff, hårdare tag och 13-åringar i fängelse.

Jag håller inte med SD om mycket, bl.a. eftersom jag inte gör skillnad mellan individer och anser att vi bör arbeta för öppna gränser och fri invandring. Men att man måste ta tag i ungdomsbrottsligheten är något jag länge funderat på. Sedan är det inte säkert att jag delar vare sig motiv eller metod.

Idag måste man vara straffmyndig för att kunna åtalas för brott man begår. Gränsen är satt till 15 år, men i praktiken är det otroligt sällsynt att någon under 18 år döms till någon påföljd. När man diskuterar dessa frågor är det viktigt att hålla isär begreppen ”att kunna åtalas” och att få en viss påföljd. Jag tror ingen tycker att det är rimligt att sätta 13-åringar i fängelse. Däremot är det viktigt att ta tag i ungdomar som är på väg åt fel håll tidigt.

Man kan och bör arbeta mer med förebyggande åtgärder, men tyvärr kommer det inte att hjälpa alla. De som börjar begå brott fortsätter ofta med allt värre brott, mycket beroende på att samhället inte säger ifrån. Ibland hoppar socialen in, men då har det ofta gått väldigt långt och deras åtgärder blir otillräckliga. Har man ”immunitet”, vilket man i praktiken har i denna ålder och umgås med ”fel” personer, finns ingen större motivation att sluta.

Om vi bortser från anledningen att man ska kunna sträcka på ryggen och känna sig politisk korrekt undrar jag i vems intresse det ligger att ungdomar som börjat med brott inte kan dömas? Ligger det i samhällets intresse att ungdomarna kan fortsätta begå brott tämligen utan påföljd? Ligger det i offrens eller de framtida offrens intresse? Ligger det i de ungdomar som begår brott långsiktiga intresse att de kan fortsätta? För rimligen lär de inte sluta av sig själva den dag de fyller 15 eller 18.

Ungdomar mognar olika fort och såväl det vuxna agerandet som brotten går ner i åldrarna. Huruvida man ska kunna ställas tillsvars för sitt brott eller inte bör inte bero på åldern, utan på insikten och förståelsen av det brott man begått. Det finns 13-åringar med åtskilliga brott på halsen, som på rutin planerar och genomför grova våldsbrott, rån och liknande. Det finns också vuxna människor som inte är fullt tillräkneliga. Det är ju inte åldern som avgör. Åklagaren bör därför istället ta ställning till om varje enskild brottsling bör ställas inför rätta eller inte beroende på insikten och förståelsen av sina handlingar. (Självklart kan denne undanta personer som är så pass unga att man inte anser att det finns någon möjlighet att de har insikt och förståelse i brottet).

För att rättsprocessen ska tas på allvar och kunna ge effekt är det viktigt att det finns en påföljd. Påföljden bör vara av en typ som får dessa ungdomar in på rätt bana igen, som avskräcker och korrigerar felaktiga beteenden och värderingar. Med det sistnämnda menar jag uppfostring i syfte att respektera andra människors frihet, liv och egendom

Fängelse har troligen en negativ inverkan på ungdomar och böter är svårt eftersom det i så fall oftast blir föräldrarna som får betala, och om de gjort vad de kan för att hjälpa sina barn slår denna påföljd fel. Genom att snegla lite på omvärlden så kan man få lite tips. I USA har man provat så kallade Boot camps, vilket är förenligt med kraven ovan och som visat sig vara väldigt effektiva.

Man skulle kunna säga att det är motsvarigheten till värnplikten utan vapen. De får omvandla aggressioner och uttråkan till träning, de får vardagsrutiner, lära sig disciplin, får vänner som ”drar åt rätt håll”, de får lära sig rätt och fel, vänja sig med samhällets värderingar, att respektera andra, ta auktoriteter, få ansvar och skyldigheter, lära sig att ta konsekvenserna av sina handlingar, samarbeta, sätta upp och sträva mot positiva mål etc. De får helt enkelt en ordentlig uppfostran och livskorrigering.

I USA har denna påföljd visat sig ge den bästa statistiken rörande återfall. Endast dödsstraffet kan av naturligt skäl visa upp bättre siffror på återfallsfrekvens. Många av de som varit på denna typ av Boot camp lyckas också så pass bra och trivs så bra att de senare får anställning som instruktörer, vilket också är väldigt positivt eftersom de kan relatera bättre till ungdomarna och säkerligen accepteras bättre. Denna påföljd är något som inte bara lämpar sig för de yngsta. Även personer över 18 år borde i många fall kunna dömas eller välja detta istället för fängelse.

Sedan värnplikten avskaffades i Sverige och försvaret gjort stora nedskärningar finns massor av nedlagda regementen som skulle vara lämpliga för denna verksamhet. Även en del av personalen skulle troligen vara lämpliga som instruktörer. Därför skulle denna åtgärd kunna införas förhållandevis snabbt och till inte en allt för stor kostnad.

Att ha personer i fängelse eller att de fortsätter sin brottsliga bana är förknippat med stora samhällskostnader och lidande. Detta alternativ skulle vara avsevärt billigare och samtidigt betydligt mer effektivt.

Att man tar ungdomars brott på allvar och aktivt hjälper dem rätt är naturligtvis viktigt, men för att kunna hjälpa så många som möjligt, och för att det även ska fungera i avskräckande syfte, är det lika viktigt att polisen jobbar med aktivt med att lagföra dessa individer på ett tidigt stadium. Det är också troligt att polisen blir mer motiverad att ingripa när de vet att deras arbete inte är onödan. De slipper släppa brottsöingar direkt igen med följden att de fortsätter begå nya brott redan samma dag.

Vi måste därför sluta stirra oss blinda på ålder och straff. Det handlar om att hjälpa personer som hamnat fel, trots samhällets insatser, att komma på fötter och få dem att styra sitt liv åt rätt håll. Att inte bara låsa in eller bestraffa, utan att ge dem verktygen för att inom givna ramar själva vara drivande i sin positiva utveckling. Det ger resultat som även fungerar på lång sikt. Det kan ske, men bara om vi vågar diskutera det.

Annonser

Om 7ster

Idérik liberal tänkare som utgår ifrån att alla människor har rätt till sin frihet, liv och egendom, samt att alla ska vara lika inför lagen och lagen ska vara lika för alla. Kan inte inordnas på en s.k. vänster-höger skala. Skriver om allt möjligt, men försöker hålla mig till sådant som inte anses självklart utan kan provocera, väcka debatt och ge nya infallsvinklar.
Det här inlägget postades i Samhälle & Politik och har märkts med etiketterna , , , , , . Bokmärk permalänken.