Liberalismens beståndsdelar

Detta inlägg riktar sig främst till dig som är intresserad av liberalismen.
Risken finns att jag kommer att dra till mig en hel del skit från andra liberaler idag. Jag tänkte nämligen våga mig på att skriva ett inlägg om Liberalismens beståndsdelar efter bara en dags funderande på området. Detta för att enklare kunna förklara skillnaden i syn och argument.

För att få behållning av detta inlägg bör ni först ha läst:
Jag odlar varken knark på balkongen eller vill börsnotera polisen.

Att en person förespråkar liberalism beror antingen på att denne har en liberal
* Värdegrund och därmed anser att liberalism av olika orsaker är rätt. Man kan också använda liberalismen som en
* Metodgrund där det är det smidigaste sättet att undvika konflikter och nederlag då det tillåter olika värderingar ( inklusive sin egen), sätt att leva och samhällssystem att existera samtidigt.

Kombinationer av dessa två är vanliga. Man behöver inte alls dela värdegrunden för att förespråka metodgrunden, men det är troligen mycket ovanligt att klassa sig som liberal med avseende på enbart metodgrund.

En person som delar liberalismens värdegrund kan göra det av framförallt två orsaker:

* Den moraliska aspekten: Det är fel att sätta sig över andra med tvång eller hot om våld.

* Den utilitaristiska aspekten: Den totala lyckan blir större om alla har möjlighet att sträva efter lycka utan begränsningar.

Den som arbetar för liberalism på Metodgrund gör det framförallt av orsaken:

* Förlikning: Jag får visserligen inte tvinga andra, men ingen annan får heller tvinga mig. Jag kompromissar med antalet som följer mina värderingar istället för att kompromissa om själva värderingarna.

Vilken grund och aspekt man har för att förespråka liberalismen avgör hur man ställer sig i frågor. Men det är inte samma sak som vad en liberal tycker. För det är det som är det lite ”märkliga” med liberaler. Vad man förespråkar behöver inte vara det man tycker. Man kan vara den starkaste motståndaren till droger och förespråka legalisering. Man kan tycka att integrationen inte fungerar men ändå förespråka öppna gränser etc. Liberalism handlar nämligen inte om att få igenom det jag själv vill, utan att göra det som är rätt eller leder till största lyckan (beroende på aspekt). Därför kan den personliga hållningen också skilja:

* Avgränsande liberal: Jag styr mitt liv och vad du väljer att göra har jag inte med att göra och tvärt om.

* Tolererande liberal: Jag kan ha starka åsikter om hur andra bör agera och påverkar gärna på alla tänkbara sätt utom lagstiftning p.g.a. ovanstående aspekter.

Det är väldigt få som är ”renläriga” på så sätt att man håller sig till en grund, en aspekt och en personlig hållning. De flesta har en blandning av flera. Har man ett liberalt synsätt så brukar det också smitta av sig på sina personliga åsikter.

Liberalism_indelat

Vi tar några exempel för att tydliggöra detta och  tar personer som är starkt religiösa, men mot religionstvång och personer som är mot droger men för en legalisering. Svaren skulle kunna se ut såhär:

Exempel 1A. Alla människor har moraliskt rätt att bestämma över sina egna liv. Jag kan ha en egen åsikt, men lägger inga värderingar i om folk vill använda droger eller inte eftersom det är deras val. Om detta är min generella inställning är jag avgränsande moralisk liberal.

Exempel 1B: Jag anser att droger generellt är skadligt och att vi bör arbeta för att så få som möjligt nyttjar droger. Jag stödjer informationskampanjer, men ser inte lagstiftning som ett alternativ eftersom det inkräktar på människors sätt att själva bestämma över sina liv. Det finns människor som missbrukar allt och det är inte rimligt att alla som bara brukar, alltid ska behöva anpassa sina liv efter dessa. Det finns droger som är mindre farliga än alkohol eller tobak och på precis samma sätt som någon anser att alkohol i lagom mängder förgyller livet så finns personer som anser att t.ex. marijuana i lagom mängder förgyller livet mer, och samtidigt är mindre skadligt. Då måste de kunna göra det valet. Om detta är min generella inställning är jag tolererande moralisk liberal.

Exempel 1C: Jag anser att droger är skadligt och att vi bör arbeta för att så få som möjligt nyttjar droger. Jag stödjer informationskampanjer, men anser att lagstiftning förvärrar situationen. Det handlar om att folk ska få en känsla av att de gör något åt problemet, men i verkligheten är numera de flesta experter överens om att lagstiftningen har mer negativa än positiva effekter. Missbrukare får svårt att söka hjälp när de ses som brottsligar istället för sjuka, vi får enorma kostnader för samhället då de flesta som är i fängelse sitter där p.g.a. narkotikabrott, att den svarta marknaden har monopol gör det omöjligt för staten att få kontroll över försäljningen och de kan inte beskatta den. Om detta är min generella hållning är jag tolererande utilitaristisk liberal.

Exempel 2A: Jag är starkt religiös och lägger den mycket tid på att övertyga andra om att de bör leva efter min religions värderingar. Samtidigt vill jag inte tvinga någon till min religion eftersom en sådan lagstiftning lika gärna skulle kunna vända sig mot min religionsutövning i ett senare skede. Om detta gäller generellt är jag tolererande förlikningsliberal

Exempel 2B: Jag är starkt religiös och lägger den mycket tid på att övertyga andra om att de bör leva efter min religions värderingar. Dock är jag övertygad om att det just är övertygandet som är lösningen, inte övertala eller tvinga. Alla har rätt att välja sin egen tro. Om detta gäller generellt är jag tolererande moralisk liberal

Exempel 2C: Jag är starkt religiös och lägger den mycket tid på att övertyga andra om att de bör leva efter min religions värderingar. Dock är jag övertygad om att det just är övertygandet som är lösningen. Man kan inte få någon att tro något annat genom tvång. I slutändan handlar mitt arbete om att göra människor lyckligare, och lyckligast blir man om man får tro och leva ut sin tro fritt. Om detta gäller generellt är jag tolererande utilitaristisk liberal

Exempel 2D: Jag är starkt religiös och lever efter min religions värderingar. Frågar du om mina åsikter så får du svar, men i övrigt lägger jag mig inte i vad du tycker och tror. Alla mår bäst av att få bilda sig sin egen uppfattning. Avgränsande utilitaristisk liberal

Detta är en indelning, men säger inte allt. Det finns många frågor som kan ge olika svar från olika liberaler:  miljö, barn, djur etc. men det får bli ett senare kapitel.

Annonser

Om 7ster

Idérik liberal tänkare som utgår ifrån att alla människor har rätt till sin frihet, liv och egendom, samt att alla ska vara lika inför lagen och lagen ska vara lika för alla. Kan inte inordnas på en s.k. vänster-höger skala. Skriver om allt möjligt, men försöker hålla mig till sådant som inte anses självklart utan kan provocera, väcka debatt och ge nya infallsvinklar.
Det här inlägget postades i Samhälle & Politik och har märkts med etiketterna , , , , , , , . Bokmärk permalänken.