Libertarianismen och nattväktarstaten

Jag har fått flera frågor om varför jag är libertarian och hur ”mitt” samhälle skulle se ut, Hur finansierar man en stat utan skatt? Hur kan jag tycka att trygghet är väldigt viktigt och samtidigt vara emot välfärdsstaten? Jag hoppas att jag kan besvara de flesta frågor här:

 

Del 1 – Varför minarkism?

Idag lever vi i något som jag skulle vilja kalla för livs-monopol. Ett ”winner takes it all”-system där de politiker som kan samla störst stöd bestämmer över allas liv – Vad vi får göra, hur vi ska leva och vad som är eftersträvansvärt och inte. Ett majoritetsförtryck som upprätthålls med hjälp av våldsmonopolet som i praktiken dikterar: ”Lev som vi vill, annars….” (Läs mer i ”Det är inte demokratiskt”)

Min inställning är att varje individ är okränkbar. Inte ett verktyg eller en anonym kugge i det stora maskineriet. Att meningen med varje människas liv är strävan efter lycka. Att hindra en människa i sin strävan, så som att tvinga in dem i samma form och system, är därför att beröva den rätten till sitt enda liv.

Jag tror inte att hot, tvång och likriktning är receptet för lycka och jag hoppas att framtiden går åt motsatt håll. Jag tror på en framtid där vi tycker olika och vill olika, men respekterar det.

Där skiljer sig libertarianismen från övriga ideologier. Medan andra bygger modeller av hur samhället ska se ur och fungera, säger vi ”respektera bara andra människors rätt till sina liv, sin frihet och sin egendom så får du leva som du vill”. ”Vårt” samhälle formas under tid av människors egna strävan efter lycka där de frivilligt samarbetar och byter med varandra.  Därför finns inte ett klart svar på hur något kommer att se ut eller fungera.

Tyvärr har många svårt att föreställa sig detta. De känner att det alltid finns en rätt och en fel väg som gäller för alla. Att det krävs en auktoritet som utformar allt ner till minsta beståndsdel. Det är lite som att diskutera med religiösa och förespråka evolutionsteorin. Men även om vi inte kan ge er en färdig modell, så kan vi ge er förutsättningarna och vad vi anser troligt.

Mink_-_Lower_Saranac_Lake

Det finns främst två typer av libertarianer: Minarkister (kallas ”minkar”) som vill ha en liten nattväktarstat, och anarkokapitalister (kallas ”ankor”) som inte vill ha någon stat alls.

Anarkokapitalisterna anser att maximal frihet fås utan några monopol, så då ryker även staten och deras våldsmonopol. Minarkisterna håller oftast med om att alla monopol är extremt ineffektiva och problematiska, men att maximal frihet bara kan existera om det finns en extern aktör som upprätthåller människors rättigheter. D.v.s. om du ska spela en match så bör inte spelare vara domare och tvärt om.

Det jag företräder är minarkismen. Där är staten begränsad till sina grundfunktioner: att skydda medborgarna mot yttre (försvar) och inre (rättsväsende) hot. Vissa minarkister tycker att det räcker så medan andra även lägger in saker som tilldelning av personnummer och ID-handlingar, miljöskydd, uthyrning av radiofrekvenser och yttersta ansvaret för minderåriga etc.

Tyvärr får många bilden av att allt som inte staten gör, inte finns. I en nattväktarstat har staten krympt till ett minimum, men samhället får istället utrymme att växa till ett maximum. Välfärdsstat byts mot välfärdssamhälle och monopol mot en växande flora av möjligheter.

Fortsättning: Del 2 – Hur en stat finansieras utan skatt och hur en nattväktarstat blir till

Annonser

Om 7ster

Idérik liberal tänkare som utgår ifrån att alla människor har rätt till sin frihet, liv och egendom, samt att alla ska vara lika inför lagen och lagen ska vara lika för alla. Kan inte inordnas på en s.k. vänster-höger skala. Skriver om allt möjligt, men försöker hålla mig till sådant som inte anses självklart utan kan provocera, väcka debatt och ge nya infallsvinklar.
Det här inlägget postades i Samhälle & Politik. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Libertarianismen och nattväktarstaten

  1. Ping: Nattväktarstatens finansiering och bildande | 7ster

Kommentarsfältet är stängt.