Nattväktarstatens finansiering och bildande

Här kan du läsa Del 1 i Libertarianismen och nattväktarstaten – ”Varför minarkist?”

Del 2 i Libertarianismen & nattväktarstaten: Finansiering & bildande


Nattväktarstatens finansiering är en ständigt återkommande fråga från icke-minarkister.
Hur kan man finansiera en stat utan skatt? Det finns minarkister som förespråkar en låg skatt, men de flesta anser att statens huvuduppgift: att skydda människor från inre och yttre hot, är oförenlig med att staten själv utsätter fredliga medborgare för hot om våld och utpressning. En stat kan finansieras på många olika sätt eller en kombination av flera.

En metod är rättsväsendeavgift/försäkring (täcker även försvaret). Den innebär att de som vill betalar en månadsvis försäkringspremie i händelse av att de behöver rättsväsendet. En person som inte tecknat en försäkring och tar hjälp av rättsväsendet får istället en större faktura på kostnaden i efterhand. Som i alla verksamheter kommer det att finnas kunder som inte kan betala. Dessa skriver man av som svinn. Det troliga är att i stort allas rättsväsendeförsäkring kommer att vara inbakad i den avgift de betalar till sitt trygghetssystem. (Trygghetssystemen utgör det välfärdssamhälle som ersätter välfärdsstatens monopol. Förklaring hittar du i del kommande del 3).

Om staten köpt marken eller byggt den (Se avsnittet ”Hur en nattväktarstat kan uppstå” nedan), kan den finansieras genom att hyra ut bitar av land till de som vill bosätta sig där. Den stora skillnaden mot skatt är att staten köpt marken och att det skrivs ett avtal mellan staten och den som flyttar in om hur mycket som ska betalas, för vad, hur länge avtalet gäller och vad som gäller när avtalstiden går ut etc. Staten kan inte ändra hyran, strunta i att fullgöra sin del av avtalet eller hitta på nya regler. Det blir en överenskommelse och en klart definierad affärstransaktion, mellan två parter på lika villkor.

Andra sätt att finansiera staten eller delar av den kan vara (beroende på vad man anser ska inkluderas i statens uppgifter):

  • Avtalsavgift. Varje gång ett avtal skrivs som partnerna vill att rättsväsendet ska upprätthålla betalas en avgift för detta till staten. Många tror att en sådan avgift ensam skulle kunna finansiera hela staten.
  • Miljöavgift/utsläppsrätter. Betalas för miljöförstörande verksamhet för att återställa miljön samt att kompensera de drabbade. I det fallet alla kan anses drabbade (som t.ex vid luftförorening) kan summan användas för att betala en del av statens kostnader istället för att betalas ut till de drabbade.
  • Hyra ut radiofrekvenser. Det finns ett begränsat antal och när hyrestiden är slut auktioneras de ut. Intäkterna kan täcka en del av statens kostnad.
  • Brottslingar betalar för sina kostnader. Tanken är att brottslingar ska stå för så stor del som möjligt av de kostnader de givit upphov till t.ex. genom arbete i fängelserna. Detta kan täcka en del av statens kostnader.

 

Libertarianism-Radical-Notion

 

Hur en nattväktarstat kan uppstå

Libertarianismen har flera saker som talar emot sig:

  • Det är en fredlig ideologi som bygger på att respektera andra människor och deras val. Att ta över genom revolution är därför inte aktuellt.
  • Många vet inte ens om att ideologin finns eller vad den innebär eftersom skolan och samhället propagerar för sitt tvångsbaserade system som vi får vänja oss med sedan barnsben. Detta i kombination med att libertarianismen inte utlovar någonting till någon på andras bekostnad och begränsar alla med intresse för makt, gör att den troligen inte heller kan vinna genom ett demokratiskt system.
  • Det är inte troligt att en diktator skulle lämna ifrån sig sin makt för att skapa ett frihetligt samhälle

Så är det ens möjligt att bilda en minarki? Det är möjligt att allt fler människor över tid i vissa områden skulle bli allt mer frihetliga, se de positiva effekterna av varje steg, och till slut nå en minarki. Men det skulle ta lång tid att göra den ”naturliga” vägen och risken för återfall skulle vara stor.

Därför pågår projekt på några håll i världen där frihetliga personer flyttar till samma område. Ett sådant är New Hampshire i USA. Syftet är att göra samhället så fritt det går inom det federala styrets gränser för att tillslut utträda ut federationen.

Ett annat sätt är att samla ihop pengar för att köpa ett område med suveränitet från en stat som har dåligt med pengar men stora obebodda landytor. Man har nyligen bildat staten Liberland mellan Kroatien och Serbien på ett landområde som ingen av dessa stater vill erkänna som sitt.

Utöver detta finns långt gångna projekt med att helt enkelt skapa nya landområden så som konstgjorda öar samt enorma flytande öar. Projekten har nyligen fått stora ekonomiska tillskott efter att ö-nationer som riskerar att hamna under vatten när världshaven stiger, valt att investera i dessa lösningar.

Många anarkokapitalister menar dock att en minarki aldrig kan bestå. Att det är oundvikligt att staten korrumperas och används i förtryckande syfte, vilket är ett av deras främsta argument mot en stat. De har en poäng i att en minarkistisk stat alltid skulle vara hotad av människor som vill ha fördelar och privilegier på andras bekostnad ledda av människor med makthunger.

Vad man kan göra för att säkra en minarki så mycket som möjligt är att bygga landet på en tydlig konstitution som i stort sett kräver nationell enighet för att ändras, vara mycket restriktiv med vilka man släpper in i landet och att tydliggöra, begränsa och tydligt avdela dela den makt som trots allt finns i staten, så mycket som möjligt. Förhoppningsvis kan resultatet av en nattväktarstat vara så pass motiverande att man klarar att stå emot korruption.

Poängen med libertarianism

Det är troligt att de flesta libertarianer aldrig kommer att få möjligheten att leva i en nattväktarstat (med välfärdssamhälle) eller ens välja att flytta till ett sådant område om ett sådant uppenbarade sig. Så vad är då poängen?

Jag ser libertarianismen som en kompass som visar åt vilket håll vi bör sträva och på vilka grunder. Ett sätt att ta sig an olika frågor på ett så logiskt, konsekvent och fredligt sätt med individen i centrum. Vi kan alla påverka vårt samhälle i en lite mer frihetligare riktning genom att få andra att bryta invanda föreställningar. Genom att tänka igenom sådant man tidigare tagit som självklarheter. Genom att försöka få andra att förstå att vi kommer längre och riskerar mindre genom att respektera och samarbeta än att hota och tvinga fredliga människor. Små steg för varje person kan med tiden ta oss långt och även om vi inte kommer i närheten av en minarki, ändå bidra till en ökad respekt för varje individ, minskat tvång och ökat samarbete.

Håll utkik efter del 3: ”Trygghet i en minarki – Välfärdssamhälle istället för välfärdsstat.”

Annonser

Om 7ster

Idérik liberal tänkare som utgår ifrån att alla människor har rätt till sin frihet, liv och egendom, samt att alla ska vara lika inför lagen och lagen ska vara lika för alla. Kan inte inordnas på en s.k. vänster-höger skala. Skriver om allt möjligt, men försöker hålla mig till sådant som inte anses självklart utan kan provocera, väcka debatt och ge nya infallsvinklar.
Det här inlägget postades i Samhälle & Politik. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Nattväktarstatens finansiering och bildande

  1. Ping: Libertarianismen och nattväktarstaten | 7ster

Kommentarsfältet är stängt.